Kontor och – skolmaterial,

Leverantör - Test 5, Avtalsnamn - Kontor och – skolmaterial, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Lokalförsörjningsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn…

Läromedel,

Leverantör - Läromedia AB, Avtalsnamn - Läromedel, Orsak - Brist i support och kundtjänst hos leverantör, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Bolagsnamn…

Close Menu