Arbetskläder,

Leverantör - t1, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - t2, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Förskoleförvaltning, Bolagsnamn - t3, Förnamn - testi, Efternamn - test, E-post…

Flyttjänster,

Leverantör - Test bild, Avtalsnamn - Flyttjänster, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Tets, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Förskoleförvaltning, Bolagsnamn - Test, Förnamn - testi, Efternamn -…

Arbetskläder,

Leverantör - Test AB, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Tets, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Grundskoleförvaltningen, Bolagsnamn - Test AB, Förnamn - kasi, Efternamn…

Data material inkl. toner och kassetter,

Leverantör - tets bild, Avtalsnamn - Data material inkl. toner och kassetter, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Ingen, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - test fil,…

Flyttjänster,

Leverantör - Inget AB, Avtalsnamn - Flyttjänster, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Fel i lev, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Förskoleförvaltning, Bolagsnamn - Test AB 2, Förnamn…

Arbetskläder,

Leverantör - Tets, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - {3. Orsak till synpunkt.:15}, Beskrivning - Inget, Önskar återkoppling - {6. Önskas återkoppling?:16}, Förvaltning - {7. Förvaltning/bolag.:17}, Bolagsnamn - test AB, Förnamn…

Flyttjänster,

Leverantör - MItt avtal, Avtalsnamn - Flyttjänster, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Sociala omsorgsförvaltning, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn…

Arbetskläder,

Leverantör - Decimalen AB, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Överpris, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Johan, Efternamn - Alvarsson,…

Data material inkl. toner och kassetter,

Leverantör - Moving Group, Avtalsnamn - Data material inkl. toner och kassetter, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Försenad leverans och överpris, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn…

Annat avtal, Decimalen

Leverantör - Decimalen AB, Avtalsnamn - Annat avtal, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Fakturerar för lite, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Revisionskontoret, Bolagsnamn - , Förnamn -…

  • 1
  • 2
Close Menu