Idrottsmaterial,

Leverantör - ert, Avtalsnamn - Idrottsmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - test, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Tekniska förvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - testi, Efternamn - kami,…

Idrottsmaterial,

Leverantör - Test 11, Avtalsnamn - Idrottsmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Server koppling, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - kasi, Efternamn -…

Idrottsmaterial,

Leverantör - Specksaver, Avtalsnamn - Idrottsmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn - Recht,…

Idrottsmaterial,

Leverantör - Specksaver, Avtalsnamn - Idrottsmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - test, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn - Pavlov, E-post…

Arbetskläder,

Leverantör - Specksaver, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Server koppling, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Grundskoleförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn - Recht,…

Arbetskläder,

Leverantör - Test 1, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn -…

Arbetskläder,

Leverantör - Specksaver, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn - pasi,…

Flyttjänster,

Leverantör - Moving Group, Avtalsnamn - Flyttjänster, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Leverans av möbler till kommunhuset kom 3 veckor försent, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn…

Möbler,

Leverantör - Kinnarp, Avtalsnamn - Möbler, Orsak - Ofullständig leverans av order, Beskrivning - test, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - Kommun AB, Förnamn - Kostadin, Efternamn…

  • 1
  • 2
Stäng meny