Data material inkl. toner och kassetter,

Leverantör - Moving Group, Avtalsnamn - Data material inkl. toner och kassetter, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Försenad leverans och överpris, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn…

Flyttjänster,

Leverantör - Moving Group, Avtalsnamn - Flyttjänster, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Leverans av möbler till kommunhuset kom 3 veckor försent, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn…

Arbetskläder,

Leverantör - Decimalen AB, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Överpris, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Johan, Efternamn - Alvarsson,…

Terminalglasögon,

Leverantör - Synoptik AB, Avtalsnamn - Terminalglasögon, Orsak - Brist i support och kundtjänst hos leverantör, Beskrivning - inget, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn…

Annat avtal, Inköp av lekmaterial

Leverantör - Lekochlar, Avtalsnamn - Annat avtal, Orsak - Fel i produkt eller tjänst, Beskrivning - Fick fel produkt, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - sjkhgsek, Förnamn…

Annat avtal, Decimalen

Leverantör - Decimalen AB, Avtalsnamn - Annat avtal, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Fakturerar för lite, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Revisionskontoret, Bolagsnamn - , Förnamn -…

Kontor och – skolmaterial,

Leverantör - sxd AB, Avtalsnamn - Kontor och – skolmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - Kommunhuset AB, Förnamn…

Kontor och – skolmaterial,

Leverantör - sxd AB, Avtalsnamn - Kontor och – skolmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - Kommunhuset AB, Förnamn…

Elgrossistmaterial,

Leverantör - sxd AB, Avtalsnamn - Elgrossistmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - Kommunhuset AB, Förnamn - Kirl, Efternamn…

  • 1
  • 2
Close Menu