Lekmaterial,

Leverantör - Test 3, Avtalsnamn - Lekmaterial, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Ingen, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - Bolag 1, Förnamn - Kos, Efternamn…

Sjukvårdsmaterial,

Leverantör - Någon, Avtalsnamn - Sjukvårdsmaterial, Orsak - Utebliven leverans, Beskrivning - test, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Revisionskontoret, Bolagsnamn - , Förnamn - Kostadin, Efternamn - Pavlov, E-post…

Stäng meny