Hygien och städartiklar,

Leverantör - kristiand AB, Avtalsnamn - Hygien och städartiklar, Orsak - {3. Orsak till synpunkt.:15}, Beskrivning - ingen text än, Önskar återkoppling - {6. Önskas återkoppling?:16}, Förvaltning - {7. Förvaltning/bolag.:17},…

Idrottsmaterial,

Leverantör - Test AB, Avtalsnamn - Idrottsmaterial, Orsak - {3. Orsak till synpunkt.:15}, Beskrivning - Inget än, Önskar återkoppling - {6. Önskas återkoppling?:16}, Förvaltning - {7. Förvaltning/bolag.:17}, Bolagsnamn - Test…

Arbetskläder,

Leverantör - test2, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - {3. Orsak till synpunkt.:15}, Beskrivning - test2, Önskar återkoppling - {6. Önskas återkoppling?:16}, Förvaltning - {7. Förvaltning/bolag.:17}, Bolagsnamn - Ingen, Förnamn -…

Flyttjänster,

Leverantör - test, Avtalsnamn - Flyttjänster, Orsak - {3. Orsak till synpunkt.:15}, Beskrivning - test, Önskar återkoppling - {6. Önskas återkoppling?:16}, Förvaltning - {7. Förvaltning/bolag.:17}, Bolagsnamn - test, Förnamn -…

Arbetskläder,

Leverantör - Specksaver, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Nej, Förvaltning - Arbetslivsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn - Recht,…

Elgrossistmaterial,

Leverantör - test, Avtalsnamn - Elgrossistmaterial, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - inget än, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Grundskoleförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kostadin, Efternamn - Pavlov,…

Arbetskläder,

Leverantör - Test 2, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Server koppling, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Lokalförsörjningsförvaltningen, Bolagsnamn - , Förnamn - Kirl, Efternamn -…

Arbetskläder,

Leverantör - sxd, Avtalsnamn - Arbetskläder, Orsak - Försenad leverans, Beskrivning - Server koppling, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Stadsledningskansliet, Bolagsnamn - , Förnamn - kasi, Efternamn - kami,…

Lekmaterial,

Leverantör - Test 3, Avtalsnamn - Lekmaterial, Orsak - Fel i fakturan, Beskrivning - Ingen, Önskar återkoppling - Ja, Förvaltning - Bolag, Bolagsnamn - Bolag 1, Förnamn - Kos, Efternamn…

  • 1
  • 2
Close Menu