Vi blir glada om du tar dig tid att svara på frågorna i den här enkäten. Frågorna handlar om vad du tycker om konsultens prestation. Svaren ska användas för att förbättra Decimalens arbete med service.

Undersökning upphandling

  • Upphandlingen har genomförts. Utvärdering har avslutats, tilldelningsbeslut vunnit laga kraft och avtal har eller kan tecknas.
Close Menu