Rörarbeten Kvartal 1- Bostadsstiftelsen Platen

Frågor till upphandlare/avtalsansvarig
 • För korrekt och fullständig analys ange exakt summa eller lämna tom och bifoga utdrag från inköp- eller ekonomisystem i ett mail till uppfoljning@decimalen.se. Har du inte möjlighet att ange summa lämna fältet tomt.
 • 01-23-45 eller fler
  Oklarhet vid avrop
  Förseningar
  Pris
  Fakturering
  Annat
  Svar avser de senaste 3 månaderna.
 • 01-23-45 eller fler
  Ekonomi
  Avtalsfrågor
  Leverantörens bemanning
  Annat
 • 01-23-45 eller fler
  Ekonomi
  Avtalsfrågor
  Leverantörens bemanning
  Annat
 • LeverantörUppdragKommentar 
  Ange en leverantör per rad, lägg till fler rader genom att klicka på (+) till höger.
Stäng meny