Enbart registrering med riktiga uppgifter tillåts. Första webinar publiceras från och med den 13 april 2021. Webinar 4 eller sista webinaren i serien förväntas publiceras senast 25 maj 2021.

Registrering

Registreringsformen är integrerad med verktyget för hantering av personuppgifter och export samt radering av sådan kan ske enligt begäran. Uppgifterna krävs för att garantera säker tillgång till innehållet på vår hemsida samt i marknadsföringssyfte. Enbart Decimalen har tillgång till samtliga personuppgifter. Alla personuppgifter sparas under en begränsad tid och raderas sex (6) månader efter att sista webinar av varje serie är publicerad.

Close Menu