Optimala inköp, kortaste vägen mot en ändamålsenlig inköpsorganisation”

Ett sätt för oss att hjälpa till är att sprida kunskap kring hur den offentliga sektorns inköp kan utvecklas är en utbildningsserie som kommer att bli tillgänglig under april och maj.  

Utbildningsserien kommer att omfatta flera program och handlar om: 

  • “Optimala inköp”, 
  • “Spendanalys och uppföljning” 
  • “Kategorisering” 
  • “LOU” 
  • “Praxis och lagar, nu och framåt” 

Välkommen till Decimalens programserie om optimala inköp i offentlig sektor

Program – del 1 frågor

Program 2

Program – del 2 frågor

Close Menu