Flyttjänster Månad 1 Borås

 • 1-2021-4041-6061-80Över 80
  Från aktuellt avtal
  Totalt från alla avtal
 • 0-25%26-50%51-75%76-100%
  Avrop
  Förnyad konkurrensutsättning
  Akuta avrop
 • (om du inte kan ange en exakt summa ange en uppskattning)
 • AnväntInte använt
  Tjänst, pris/h
  Övriga tjänster (flyttkartonger, tunga lyft, magasinering)
  Objekt (flytt av helt rum/avdelning)
 • 123+Inte alls
  Förtydligande av avrop
  Förbesiktning
  Ändringar i beställning
  Försening i leverans
  Skador på gods/lokal
  Avbeställning
  Slutdokumentation
Close Menu