Flyttjänster Leverantörsfrågor månad 1

 • AnvänderAnvänder inte
  Genom inköpssystem
  Genom e-post
  Genom telefon
  Annan
 • 123+Inte alls
  Förtydligande av order
  Förbesiktning
  Försening i leverans
  Avbeställning
  Slutdokumentation
  Inköpsorder (lämnade uppgifter)

Flyttjänster Leverantörsfrågor månad 2

 • Pris/hÖvriga tjänsterFlyt av helt objekt
 • 123+Inte alls
  Förtydligande av order
  Förbesiktning
  Försening i leverans
  Avbeställning
  Slutdokumentation
  Inköpsorder (lämnade uppgifter)

Flyttjänster Leverantörsfrågor månad 3

 • JaNej
  Planering av uppdraget
  Säkert i arbete
  Er personals kunskap
 • 123+Inte alls
  Förtydligande av order
  Förbesiktning
  Ändringar i beställning
  Försening i leverans
  Skador på gods/lokal
  Avbeställning
  Slutdokumentation

Flyttjänster Leverantörsfrågor månad 4

 • 123+Inte alls
  Pris/h
  Övriga tjänster (flyttkartonger, tunga lyft, magasinering)
  Objekt (flytt av helt rum/avdelning)
Close Menu