Ladda ner presentationen i PPT format

Användare med Power bi konto kan se rapporten i Power BIHalvårsrapport uppdaterad version


Exempel svar från leverantör

Leverantorssvar Exempel

Användare med Power bi konto kan se rapporten i Power BI

Stäng meny