Bostadshus 2016 refnr: 10318 - leverantör

  • Ange endast siffror
  • Ange endast siffor
    (vid behov kan efterfrågade handlingar komma att begäras in)
    Vänligen skicka statistik avseende försäljning för period 2017-03-01 till 2020-12-31 till: skirevision@decimalen.se. För statistikmall, kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare: http://media2.decimalen.se/2020/11/Statistikmall-Bostadshus-2016.xlsx
Stäng meny